Zarządzenie Komendanta Naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich na dzień 22 lutego 2015 r.

Komenda Naczelna Polskich Drużyn Strzeleckich w Warszawie, w związku zagrożeniami narastającej atmosfery wojennej u granic Polski oraz z okazji rocznicy 152 lecia wybuchu Powstania Styczniowego zarządza sprawdzian bojowy Polskich Drużyn Strzeleckich w formie zawodów strzeleckie o Puchar Komendanta PDS w dniu 22 lutego / niedziela/2015 r. na strzelnicy ZKS Warszawa ul. Marymoncka 42. Godz. 12-30 […]

ZDRADZIECKIE UKŁADY

ZDRADZIECKIE   UKŁADY Jeszcze w czasie trwającego nasilenia „zimnej wojny” w latach 1978-79, gdy Związek Radziecki prowadził zaciętą wojnę okupacyjną w Afganistanie, do Moskwy przylecieli przedstawiciele Rządu Światowego związanego z Rothschildem aby wysondować u Leonida Breżniewa, I Sekretarza KPZR, opinię na temat przyszłego zjednoczenia Niemiec. Po trzech dniach uzgodnień w resortach siłowych i spraw zagranicznych Breżniew […]

Drodzy Przyjaciele Strzelcy

Drodzy Przyjaciele Strzelcy W dniu 18 października / niedziela/ 2015 r. odbyła się w Łodzi  w najstarszym kościele tego miasta uroczysta ceremonia awansowania i odznaczania zalążków kadrowych trzech Samodzielnych Batalionów PDS: ŁÓDZKIEGO, RADOMSKIEGO i SIEDLECKIEGO. Po tej ceremonii przemieszczono się do restauracji “Wiedeńska” na placu Wolności gdzie spożyto obiad i przeprowadzono dyskusję pt.: “Rola organizacji […]

Wyróżnienie księcia Żylińskiego

Uznając za medialnie niecodzienne wystąpienie księcia Jana Żylińskiego w obronie Polaków na Wyspach Brytyjskich, Naczelna Komenda Polskich Drużyn Strzeleckich, organizacji patriotycznej o ponad 100 letniej tradycji uznała, że Książe godzien jest szczególnego wyróżnienia i uhonorowania. W dniu 14-04-2015 r. Kapituła Awansowa PDS i zawnioskowała że książę Jan Żyliński zasługuje na najwyższe wyróżnienie, gdyż jego rycerska […]

Donos Rusickiego na PDS

Załączona dokumentacja: Donos Rusieckiego na PDS (plik w formacie PDF) Uniewinnienie ppłk ds.Jerzego B (plik w formacie PDF)   Komentarz: materiał przysłany na redakcyjną pocztę za co serdecznie dziękujemy. Sprawa dotyczy noszenia mundurów. Zawodowi żołnierze mogą nosić mundur jedynie na służbie (dlatego mundurów Wojska Polskiego na ulicach miast nie widać właściwie wcale). Czyżby była to […]

REGULAMIN POLSKICH DRUŻYN STRZELECKICH

Oficerowie Polskich Drużyn Strzeleckich wraz z oficerami Związku Strzeleckiego 3 sierpnia 1914 r. pod dowództwem Komendanta Józefa Piłsudskiego wyruszyli z Oleander pod Krakowem w zaborze austriackim do Kielc w zaborze rosyjskim jako Pierwsza Kompania Kadrowa. Był to pierwszy samodzielny oddział Wojska Polskiego po 100 latach niewoli, maszerujący celem wywołania powstania w zaborze rosyjskim na bazie wybuchu I Wojny […]

Skąd wyszliśmy i dokąd idziemy (czasy powojenne)

Czasy powojenne   Dowództwo Naczelne i Brygada Świętokrzyska PDS w Borze Kunowskim 4 lipca 2011 r.   Skąd wyszliśmy i dokąd idziemy?   Rozmowa Władysława Janusza Obary z gen. dyw. ds  Janem Grudniewskim Komendantem Naczelnym Polskich Drużyn Strzeleckich (opublikowana w ilustrowanym miesięczniku społeczno-kulturalno-literackim „Radostowa”) Starachowice – maj 2011 r.   Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza […]

U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914

      Zobacz/pobierz plik w formacie PDF (fragment)