Estońskie wojsko w Warszawie. Podpisanie umowy z Samoobroną Kaitselit

W dniu 26 kwietnia 2017 r. na zaproszenie Komendy Naczelnej Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS) do Warszawy przybyli z rewizytą rezerwiści wojskowi armii estońskiej: Podpułkownik Arnold JUHANS i Podchorąży Albert TAMME. Pan Pułkownik Juhans jest byłym Dowódcą Okręgu, a Podchorąży Tamme jest członkiem „Kaitselit”, czyli estońskiej zbrojnej samoobrony, coś w rodzaju odpowiednika naszej Obrony Cywilnej. W […]