Drodzy Przyjaciele Strzelcy

Drodzy Przyjaciele Strzelcy

W dniu 18 października / niedziela/ 2015 r. odbyła się w Łodzi  w najstarszym kościele tego miasta uroczysta ceremonia awansowania i odznaczania zalążków kadrowych trzech Samodzielnych Batalionów PDS: ŁÓDZKIEGO, RADOMSKIEGO i SIEDLECKIEGO. Po tej ceremonii przemieszczono się do restauracji “Wiedeńska” na placu Wolności gdzie spożyto obiad i przeprowadzono dyskusję pt.: “Rola organizacji paramilitarnych/strzeleckich/ w podnoszeniu systemu obronności Polski, w obliczu III Wojny Światowej”.

Ceremonia i dyskusje prowadzono do godz. 21-00 bez użycia alkoholu a wielce rzeczowej i patriotycznej atmosferze.
Naczelny Komendant PDS zarządził aby w Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie Strzelcy PDS wystąpili w szyku zwartym a pod pomnikiem Romana Dmowskiego przeprowadzono  uroczystość Strzelecką.

Poniżej film  na YOUTUBE ze sprawozdania z wyjątków tej uroczystości.
Zapraszamy do patriotycznych i  mądrych komentarzy.

 

Komendant Naczelny Polskich Drużyn Strzeleckich gen dyw ds. Jan G. Grudniewski Tel. 601 361 962
Dowódca Łódzkiego Samodzielnego Batalionu PDS por ds. Dariusz Łaska