Zarządzenie Komendanta Naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich na dzień 22 lutego 2015 r.

Komenda Naczelna Polskich Drużyn Strzeleckich w Warszawie, w związku zagrożeniami narastającej atmosfery wojennej u granic Polski oraz z okazji rocznicy 152 lecia wybuchu Powstania Styczniowego zarządza sprawdzian bojowy Polskich Drużyn Strzeleckich w formie zawodów strzeleckie o Puchar Komendanta PDS w dniu 22 lutego / niedziela/2015 r. na strzelnicy ZKS Warszawa ul. Marymoncka 42.
Godz. 12-30 00 do 18-30.
W programie:

1. 12-30 Modlitwa i nabożeństwo za szczęśliwe przeprowadzenie zawodów poprowadzone przez
ks. Płk Stanisława Małkowskiego lub ks. Por Mariusza Zybura. Możliwa Msza Św.
2. Hymn PDS i prezentacja utworów artystycznych członków PDS.
3. Zawody strzeleckie z pistolety Glock 10 szt. amunicji 9 mm Parabellum.
4. Zawody strzeleckie z kbks Brno 10 szt.
5. Mianowanie na wyższe stopnie wojskowe org. strzeleckich oraz odznaczenie
Krzyżami 100 lecia PDS zasłużonych oficerów i żołnierzy PDS.
6. Uroczyste podsumowanie zawodów i rozdzielenie dyplomów i Puchary Komendanta PDS.
7. Żołnierski posiłek w Sali Kominkowej i prezentacja nowości gastronomicznych.
8. Cześć artystyczna i wystąpienia przedstawicieli regionalnych Okręgów Strzeleckich
9. Swobodne wystąpienia polityczne zainteresowanych działaczy – Hyde Park.
10. 18-30 Zakończenie zawodów.

Dowódcy Okręgów, Korpusów, Brygad i Samodzielnych Kompanii PDS proszę o wcześniejsze uzgodnienie i przygotowanie wniosków na awanse i odznaczenia dla przodujących oficerów waszych organizacji.
——————————–
Założenia:
– miejsce – strzelnica ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42 , data – 22.02.2015 r., godz. 12-30.
– ilość osi strzeleckich – 1 (pięć stanowisk)
– ilość osób – 35 – 50 strzelających
– ilość amunicji – 10 szt. 9 mm Parabellum i 10 szt. .22 na osobę
– broń – GLOCK 17 (ew. broń własna, amunicja 9 mm Parabellum – i kbks-y BRNO
– liczba instruktorów – 2 KOSZT: 45 zł n/osobę, Posiłek 20 zł. Zapraszamy z rodzinami, szczególnie awansowanych i odznaczanych. Nie strzelający ponoszą tylko koszty posiłku.

Polecam Zastępcy ds. Liniowych PDS płk dr E. Sendeckiemu i jego szefowi sztabu ppor. Krzysztofowi Kik podjąć się odpowiedzialności za organizację Zawodów Strzeleckich i zabezpieczenie medyczne. Polecam Zastępcy d/s art.-kult. gen ds. W. J. Obara przygotować program artystyczny. Polecam gen. ds. B. Puczyńskiemu przygotować pokaz sztuk walki wręcz. Polecam Kwatermistrzowi PDS płk Janowi Strzeżkowi zabezpieczyć sprawy żywnościowe. Polecam poecie dywizyjnemu P.C. Tarkowskiemu napisać poemat lub wiersz na w/w okoliczność. Obowiązuje strój polowy lub służbowy z odznaczeniami.

Kanclerz Kapituły Awansowej: Ks. Ppłk Włodzimierz Czerwiński
Komendant Naczelny PDS: Gen dyw ds. Jan G. Grudniewski
Warszawa styczeń 2015 r.