Pierwszy w Polsce pomnik Polskich Drużyn Strzeleckich

W miesięczniku “SPADOCHRONIARZ” (Magazyn Spadochroniarzy Polskich) Nr 94-95 (2-2019) ukazał się artykuł mjr ds. Czesława Gruszczyńskiego, Dowódcy III Batalionu Specjalnego z Kielc, wchodzącego w skład Brygady Południowej Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS), której dowódcą jest gen. dyw ds. Kurek Andrzej o odsłonięciu pierwszego w Polsce pomnika poświęconego poległym o wolność Ojczyzny żołnierzom i oficerom wywodzącym się […]

Zarządzenie Komendanta Naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich na dzień 22 lutego 2015 r.

Komenda Naczelna Polskich Drużyn Strzeleckich w Warszawie, w związku zagrożeniami narastającej atmosfery wojennej u granic Polski oraz z okazji rocznicy 152 lecia wybuchu Powstania Styczniowego zarządza sprawdzian bojowy Polskich Drużyn Strzeleckich w formie zawodów strzeleckie o Puchar Komendanta PDS w dniu 22 lutego / niedziela/2015 r. na strzelnicy ZKS Warszawa ul. Marymoncka 42. Godz. 12-30 […]

Donos Rusickiego na PDS

Załączona dokumentacja: Donos Rusieckiego na PDS (plik w formacie PDF) Uniewinnienie ppłk ds.Jerzego B (plik w formacie PDF)   Komentarz: materiał przysłany na redakcyjną pocztę za co serdecznie dziękujemy. Sprawa dotyczy noszenia mundurów. Zawodowi żołnierze mogą nosić mundur jedynie na służbie (dlatego mundurów Wojska Polskiego na ulicach miast nie widać właściwie wcale). Czyżby była to […]

Skąd wyszliśmy i dokąd idziemy (czasy powojenne)

Czasy powojenne   Dowództwo Naczelne i Brygada Świętokrzyska PDS w Borze Kunowskim 4 lipca 2011 r.   Skąd wyszliśmy i dokąd idziemy?   Rozmowa Władysława Janusza Obary z gen. dyw. ds  Janem Grudniewskim Komendantem Naczelnym Polskich Drużyn Strzeleckich (opublikowana w ilustrowanym miesięczniku społeczno-kulturalno-literackim „Radostowa”) Starachowice – maj 2011 r.   Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza […]