Zarządzenia Komendanta Naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich Nr 1/PDS z dnia 27.10.2020r.

Strzelcy i Drużynnicy, Dowódcy Brygad, Samodzielnych Batalionów i Samodzielnych Kompanii. Zgodnie z obowiązującym Nas „Statutem…” członkowie Polskich Drużyn Strzeleckich są patriotami,  praktykującymi katolikami i ludźmi o szczególnej wrażliwości społecznej. Nasza wrażliwość społeczna przyczynia się do zaangażowania w życie społeczne nie tylko w naszych miejscowościach, ale i w całym Państwie Polskim. Zarządzenia Komendanta Naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich […]

Odezwa Komendanta Naczelnego

ODEZWA KOMENDANTA NACZELNEGO PDS w dniu UROCZYSTOŚCI 100 – LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ zwanej „CUDEM NAD WISŁĄ”   Odezwa Komendanta Naczelnego

Pierwszy w Polsce pomnik Polskich Drużyn Strzeleckich

W miesięczniku “SPADOCHRONIARZ” (Magazyn Spadochroniarzy Polskich) Nr 94-95 (2-2019) ukazał się artykuł mjr ds. Czesława Gruszczyńskiego, Dowódcy III Batalionu Specjalnego z Kielc, wchodzącego w skład Brygady Południowej Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS), której dowódcą jest gen. dyw ds. Kurek Andrzej o odsłonięciu pierwszego w Polsce pomnika poświęconego poległym o wolność Ojczyzny żołnierzom i oficerom wywodzącym się […]

Opinia o stanie bezpieczeństwa Państwa Polskiego za 2018r.

VIRITIM

VIRITIM – pełna nazwa Stowarzyszenie Patriotyczne VIRITIM, organizacja antykomunistyczna tworzona w latach 1981-1989 przez oficerów Ludowego Wojska Polskiego i działająca jako Stowarzyszenie do 1994 roku. Członkami Stowarzyszenia było około 230 czynnych oficerów Ludowego Wojska Polskiego (LWP). Przed 1989 rokiem, członkowie VIRITIM forsowali zmiany w dotychczasowej, pochodzącej z ZSRR, doktrynie obronnej Polski tak, by jak najlepiej zabezpieczała […]

ZDRADZIECKIE UKŁADY

ZDRADZIECKIE   UKŁADY Jeszcze w czasie trwającego nasilenia „zimnej wojny” w latach 1978-79, gdy Związek Radziecki prowadził zaciętą wojnę okupacyjną w Afganistanie, do Moskwy przylecieli przedstawiciele Rządu Światowego związanego z Rothschildem aby wysondować u Leonida Breżniewa, I Sekretarza KPZR, opinię na temat przyszłego zjednoczenia Niemiec. Po trzech dniach uzgodnień w resortach siłowych i spraw zagranicznych Breżniew […]

Drodzy Przyjaciele Strzelcy

Drodzy Przyjaciele Strzelcy W dniu 18 października / niedziela/ 2015 r. odbyła się w Łodzi  w najstarszym kościele tego miasta uroczysta ceremonia awansowania i odznaczania zalążków kadrowych trzech Samodzielnych Batalionów PDS: ŁÓDZKIEGO, RADOMSKIEGO i SIEDLECKIEGO. Po tej ceremonii przemieszczono się do restauracji “Wiedeńska” na placu Wolności gdzie spożyto obiad i przeprowadzono dyskusję pt.: “Rola organizacji […]

Wyróżnienie księcia Żylińskiego

Uznając za medialnie niecodzienne wystąpienie księcia Jana Żylińskiego w obronie Polaków na Wyspach Brytyjskich, Naczelna Komenda Polskich Drużyn Strzeleckich, organizacji patriotycznej o ponad 100 letniej tradycji uznała, że Książe godzien jest szczególnego wyróżnienia i uhonorowania. W dniu 14-04-2015 r. Kapituła Awansowa PDS i zawnioskowała że książę Jan Żyliński zasługuje na najwyższe wyróżnienie, gdyż jego rycerska […]