Zarządzenia Komendanta Naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich Nr 1/PDS z dnia 27.10.2020r.

Strzelcy i Drużynnicy, Dowódcy Brygad, Samodzielnych Batalionów i Samodzielnych Kompanii. Zgodnie z obowiązującym Nas „Statutem…” członkowie Polskich Drużyn Strzeleckich są patriotami,  praktykującymi katolikami i ludźmi o szczególnej wrażliwości społecznej. Nasza wrażliwość społeczna przyczynia się do zaangażowania w życie społeczne nie tylko w naszych miejscowościach, ale i w całym Państwie Polskim. Zarządzenia Komendanta Naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich […]