Gratulacje dla Prezydenta Andrzeja Dudy

Stronnictwo Pracy ZARZĄD GŁÓWNY ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa tel. 608 868 865, 601 361 962 www.stronnictwopracy.org.pl www.pdskomendanaczelna.pl Komenda Naczelna PDS Warszawa 601361962                                                                                    Warszawa 16 lipca 2020 r. Szanowny Pan Prezydent Andrzej S. Duda LIST GRATULACYJNY       Zarząd Główny STRONNICTWA PRACY(zał. 1937r.)  i Komenda Naczelna POLSKICH DRUŻYN STRZELECKICH (zał. 1911 r.) wyrażają […]