Pierwszy w Polsce pomnik Polskich Drużyn Strzeleckich

W miesięczniku “SPADOCHRONIARZ” (Magazyn Spadochroniarzy Polskich) Nr 94-95 (2-2019) ukazał się artykuł mjr ds. Czesława Gruszczyńskiego, Dowódcy III Batalionu Specjalnego z Kielc, wchodzącego w skład Brygady Południowej Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS), której dowódcą jest gen. dyw ds. Kurek Andrzej o odsłonięciu pierwszego w Polsce pomnika poświęconego poległym o wolność Ojczyzny żołnierzom i oficerom wywodzącym się z Polskich Drużyn Strzeleckich (1911-2019). Pomnik odsłonięto w miejscowości Zaborowice na terenie parafii, której Proboszczem i jednocześnie Kapelanem Batalionu Mniowskiego jest ks kan. dr Kołton Zbigniew w woj. Świętokrzyskim. Pomnik jest piękny i okazały, ma 3,5m wysokości. Inicjatorem powstania pomnika był Dowódca Batalionu Mniowskiego im. 1 Kompanii Kadrowej płk ds. Jerzy Makuch i Kapelan Batalionu ks. Zbigniew Kołton. Było to w sumie duże i kosztowne przedsięwzięcie, wymagające między innymi talentów organizacyjnych, wytrwałości i wsparcia społecznego. Gratuluję postawy Mniowskiemu Batalionowi PDS i autorowi artykułu mjr Gruszczyńskiemu!

Dziękuję serdecznie przeorowi Jasnej Góry w Częstochowie Ojcu gen. Eustachemu Rakoczemu i księdzu gen. Bogdanowi Lipcowi za uroczyste poświęcenie pomnika i wspaniałe patriotyczne homilie.

Komendant Naczelny Polskich Drużyn Strzeleckich
gen. dyw. ds. Jan G. Grudniewski

 

PDS strona 1 artykułu PDS strona 2 artykułu