Gratulacje dla Prezydenta Andrzeja Dudy

Stronnictwo Pracy
ZARZĄD GŁÓWNY

ul. Franciszkańska 6,
00-214 Warszawa
tel. 608 868 865, 601 361 962
www.stronnictwopracy.org.pl
www.pdskomendanaczelna.pl
Komenda Naczelna PDS
Warszawa 601361962

 

                                                                                 Warszawa 16 lipca 2020 r.

Szanowny Pan Prezydent Andrzej S. Duda
LIST GRATULACYJNY

 

    Zarząd Główny STRONNICTWA PRACY(zał. 1937r.)  i Komenda Naczelna POLSKICH DRUŻYN STRZELECKICH (zał. 1911 r.) wyrażają  gratulację oraz wielką radość i zadowolenie ze zwycięskiego zakończenia kampanii wyborów Prezydenta RP w 2020 roku.   Nasza satysfakcja jest szczególnie cenna dla naszych członków i Zarządów Organizacji,  gdyż wzięliśmy samorzutnie duży udział w przekonaniu naszych bliskich, przyjaciół i znajomych do głosowania na kandydata Andrzeja S. Dudę.

      18 czerwca 2020 r. powołaliśmy  SPOŁECZNY OGÓLNOPOLSKI KOMITET WSPIERANIA W WYBORACH  PREZYDENTA RP W 2020 r.  ANDRZEJA S. DUDĘ, który dla wielu polskich środowisk, w tym popierających „ Konfederację” dał dobry przykład pozytywnego, zorganizowanego działania na rzecz „DUDA 2020”. Występowaliśmy z samodzielnie zaprojektowanymi banerami na spotkaniach z Prezydentem RP, które były bardzo przychylnie przyjęte przez publiczność i skłaniały do odważniejszego występowania niezorganizowanych sympatyków dla poparcia Prezydenta RP.  Liczymy na to, że  nasze już trzyletnie starania o przystąpienie do „Zjednoczonej Prawicy” znajdą nareszcie życzliwe przyjęcie.

       Jednocześnie chcemy zaproponować aby Pan Prezydent RP Andrzej S. Duda dla wyciszenia rozgorączkowanych nastrojów społecznych w okresie powyborczym, zaproponował Rządowi RP na jesień 2020 r. „Amnestię 2020” dla więźniów i  osadzonych, którzy nadmiernie wypełniają zakłady karne.

       Proponujemy aby zakres obejmowania amnestii  był poddany szerokim konsultacjom społecznym a także zainicjowanie wprowadzenia „Sędziów Pokoju”, aby Sądy Powszechne nie obciążały swoich wokand „bagatelnymi wykroczeniami” przez co są duże  opóźnienia w  rozpatrywaniu poważnych przestępstw.                         

        Życzymy Panu Prezydentowi RP dalszych sukcesów w życiu osobistym i pracy na rzecz naszej Ojczyzny Polski
Za zarządy organizacji:

                     STRONNICTWO PRACY – prof. Zbigniew Wrzesiński
                     POLSKIE DRUŻYNY STRZELECKIE – mgr inż. Jan G. Grudniewski

                                                                                  / podpisy na oryginale /

W załączeniu: grafiki banerów Stronnictwa Pracy  i Polskich Drużyn Strzeleckich z Starachowic, Mniowa i Końskich