Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

 

Obronna Doktryna Wojenna – Totalna Obrona Narodowa. Autor: Jan G. Grudniewski

Deklaracja Strzelecka (formularz)

Modlitwa przed awansowaniem

Dane stowarzyszenia

Regulamin strzelecki

Regulamin orderów PDS

Deklaracja wstąpienia

Deklaracja wstąpienia – kobieta

Deklaracja wstąpienia – mężczyzna

Upoważnienie – kobieta

Upoważnienie – mężczyzna

ŚLUBOWANIE strzeleckie PDS (doc)

ŚLUBOWANIE strzeleckie PDS (pdf)

Nominacja Sokolnickiego

Poświadczenie Solidarn. Walcz.

Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia Ochrony Danych Osobowych (ODO)

Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Odezwa Komendanta Naczelnego

Obowiązki inspektora ODO

Opracowanie zabezpieczeń

Polityka prywatności PDS

Regulamin przetwarzania danych osobowych PDS

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zarządzenia Komendanta Naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich Nr 1/PDS z dnia 27.10.2020r.

 

Hymn PDS: