Wstęp

Stronnictwo Pracy
ZARZĄD GŁÓWNY

ul. Franciszkańska 6,
00-214 Warszawa
tel. 608 868 865, 601 361 962
www.stronnictwopracy.org.pl
www.pdskomendanaczelna.pl
Komenda Naczelna PDS
Warszawa 601361962