Rys historyczny

Stronnictwo Pracy

ZARZĄD GŁÓWNY
Franciszkańska 6
00-214 Warszawa
Tel. 0, 601361962

www.stronnictwopracy.org.pl

 

 

 

Rys historyczny STRONNICTWA PRACY

Stronnictwo Pracy to partia polityczna założona 10 października 1937 r. w Morges w willi Ignacego J. Paderewskiego w Szwajcarii, przez kilkudziesięciu wielkich patriotów biorących osobisty udział, jako przywódcy w odrodzeniu się Państwa Polskiego w 1918 r.

Wielkie osobowości, tacy jak: Ignacy Paderewski – główny „Ojciec” odrodzenia Polski, Wojciech Korfanty – przywódca zwycięskiego Powstania Śląskiego, gen. Józef Haller – dowódca i organizator 100. tysięcznej „Błękitnej Armii”, która odegrała znacząca rolę w pokonaniu bolszewików w 1920 r., generał Marian Januszajtis współzałożyciel w 1911 r. Polskich Drużyn Strzeleckich i kilkudziesięciu podobnych Wielkich Polaków powołało Stronnictwo Pracy. Ci działacze patriotyczni, zgromadzeni w domu Paderewskiego wyrazili sprzeciw wobec pogłębiającego się w Polsce „kultu jednostki” wytworzonego wokół osoby Marszałka J. Piłsudskiego a naśladowany  przez Sanację kontynuującą „kult jednostki” Marszałka  Śmigłego Rydza. Zgromadzeni patrioci uznali, że dotychczasowa konstrukcja  „wodzowskiego państwa” jest szkodliwa dla rozwoju Narodu i Państwa Polskiego, prowadzi do upadku, co później potwierdziło się w klęsce wrześniowej 1939 r.   Do przedwojennego Stronnictwa Pracy, które szybko rosło w siłę i nowych zwolenników a w 1939 r. liczyło ponad 100 tysięcy członków, przyłączało się wiele polskich organizacji oraz osobowości.

Wśród nich  wielcy Polacy: Karol Wojtyła, późniejszy Papież, ks. Stefan Wyszyński późniejszy Prymas kardynał Wyszyński, tysiące mądrych i odważnych, ale mniej znanych obecnie polskich patriotów.

Prezesem Stronnictwa został wybrany Wojciech Korfanty a Przewodniczącym Rady Naczelnej został gen. Józef Haller. Do Stronnictwa należało ponad 30 tysięcy kombatantów I Wojny Światowej, Strzelców z czasów zaborów i Legionistów z 1918 r. i 1920 r. W czasie II Wojny Światowej, Niemcy hitlerowskie szczególnie zaciekle niszczyły członków organizacji, jako gorliwych patriotów i konspiratorów. Po wojnie Stronnictwo Pracy przetrwało kilka lat, aż do 1950 r., kiedy zostało zlikwidowane przez komunistów.

Po zmianie ustroju 12 lutego 1989 r. Stronnictwo Pracy zostało reaktywowane, a po wielu burzliwych przemianach, od 2004 r. Prezesem Stronnictwa został prof. Zbigniew Wrzesiński, polski patriota i wynalazca. Prezes Wrzesiński otoczył się podobnymi sobie uczciwymi Polakami i Patriotami, którzy nawiązują do przedwojennej pozytywnej tradycji historycznej Stronnictwa Pracy i pozytywistycznej pracy u podstaw.

Celem i zadaniem naszym jest, dbanie o dobro Narodu i Państwa Polskiego a normą ideową jest chrześcijańska demokracja. Naszym hasłem: Bóg, Honor, Ojczyzna i Wolność a celem działania, jest dążenie do dynamicznie rozwijającej się suwerennej Polski. Suwerennej politycznie, militarnie, gospodarczo i żywnościowo.

Jeżeli odczuwasz, że te idee są bliskie Twojemu sercu, zapraszamy do współpracy.