Opinia o stanie bezpieczeństwa Państwa Polskiego za 2018r.

VIRITIM

VIRITIM – pełna nazwa Stowarzyszenie Patriotyczne VIRITIM, organizacja antykomunistyczna tworzona w latach 1981-1989 przez oficerów Ludowego Wojska Polskiego i działająca jako Stowarzyszenie do 1994 roku. Członkami Stowarzyszenia było około 230 czynnych oficerów Ludowego Wojska Polskiego (LWP). Przed 1989 rokiem, członkowie VIRITIM forsowali zmiany w dotychczasowej, pochodzącej z ZSRR, doktrynie obronnej Polski tak, by jak najlepiej zabezpieczała […]