Opinia o stanie bezpieczeństwa Państwa Polskiego za 2018r.

VIRITIM

VIRITIM – pełna nazwa Stowarzyszenie Patriotyczne VIRITIM, organizacja antykomunistyczna tworzona w latach 1981-1989 przez oficerów Ludowego Wojska Polskiego i działająca jako Stowarzyszenie do 1994 roku. Członkami stowarzyszenia było około 230 czynnych oficerów LWP. Przed 1989, członkowie Viritim forsowali zmiany w dotychczasowej, pochodzącej z ZSRR, doktrynie obronnej Polski tak by jak najlepiej zabezpieczała interes narodowy. Przed […]