Opinia o stanie bezpieczeństwa Państwa Polskiego za 2018r.

VIRITIM

VIRITIM – pełna nazwa Stowarzyszenie Patriotyczne VIRITIM, organizacja antykomunistyczna tworzona w latach 1981-1989 przez oficerów Ludowego Wojska Polskiego i działająca jako Stowarzyszenie do 1994 roku. Członkami stowarzyszenia było około 230 czynnych oficerów LWP. Przed 1989, członkowie Viritim forsowali zmiany w dotychczasowej, pochodzącej z ZSRR, doktrynie obronnej Polski tak by jak najlepiej zabezpieczała interes narodowy. Przed […]

Estońskie wojsko w Warszawie na tle historycznym związku Polski z Estonią

           W dniu 26 kwietnia 2017 r.   na zaproszenie Komendy Naczelnej  PDS do Warszawy przybyli   z rewizytą rezerwiści wojskowi armii estońskiej: Podpułkownik  Arnold Juhans i Podchorąży Albert Tamme. Pan Podpułkownik jest byłym dowódcą Okręgu  a Podchorąży Tamme  jest członkiem Kaitselit czyli estońskiej zbrojnej samoobrony.        W odróżnieniu od Polski, niezależnie od wojsk estońskich,   naród estoński jest […]

Wizyta w Estonii , gdzie Rzym gdzie Krym

Co ma wspólnego Polska z Estonią (gdzie Krym a gdzie Rzym) W dniach 19–21 listopada 2016 r. na zaproszenie Dowództwa jednego z okręgów wojskowych Armii  Estońskiej Okręgu w Haapsalu przedstawiciele z Polski  wzięli udział w uroczystości święta wojskowego tamtego okręgu. Zaproszeni zostali przedstawiciele Ligi Obrony Kraju z Warszawy i 6-ciu delegatów Naczelnej Komendy Polskich Drużyn […]

Zarządzenie Komendanta Naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich na dzień 22 lutego 2015 r.

Komenda Naczelna Polskich Drużyn Strzeleckich w Warszawie, w związku zagrożeniami narastającej atmosfery wojennej u granic Polski oraz z okazji rocznicy 152 lecia wybuchu Powstania Styczniowego zarządza sprawdzian bojowy Polskich Drużyn Strzeleckich w formie zawodów strzeleckie o Puchar Komendanta PDS w dniu 22 lutego / niedziela/2015 r. na strzelnicy ZKS Warszawa ul. Marymoncka 42. Godz. 12-30 […]

Doktryna obronna dla Polski „Totalna Obrona Narodowa”

Przemiana ustroju po 1989 r. wprowadziła ogromne zmiany w koncepcji bezpieczeństwa Państwa Polskiego. Z dotychczasowej koncepcji 400 tysięcznej kosztownej armii, satelickiego państwa Związku Radzieckiego, skierowanego do ekspansji militarnej na zachód, przekształciliśmy się w dziwny twór, niby samodzielny ale w jakiś sposób uwikłany w zewnętrzną decyzyjność o niejasnym pochodzeniu. Z największą zaciekłością niszczono samodzielność gospodarczą i […]

ZDRADZIECKIE UKŁADY

ZDRADZIECKIE   UKŁADY Jeszcze w czasie trwającego nasilenia „zimnej wojny” w latach 1978-79, gdy Związek Radziecki prowadził zaciętą wojnę okupacyjną w Afganistanie, do Moskwy przylecieli przedstawiciele Rządu Światowego związanego z Rothschildem aby wysondować u Leonida Breżniewa, I Sekretarza KPZR, opinię na temat przyszłego zjednoczenia Niemiec. Po trzech dniach uzgodnień w resortach siłowych i spraw zagranicznych Breżniew […]

Drodzy Przyjaciele Strzelcy

Drodzy Przyjaciele Strzelcy W dniu 18 października / niedziela/ 2015 r. odbyła się w Łodzi  w najstarszym kościele tego miasta uroczysta ceremonia awansowania i odznaczania zalążków kadrowych trzech Samodzielnych Batalionów PDS: ŁÓDZKIEGO, RADOMSKIEGO i SIEDLECKIEGO. Po tej ceremonii przemieszczono się do restauracji “Wiedeńska” na placu Wolności gdzie spożyto obiad i przeprowadzono dyskusję pt.: „Rola organizacji […]

Wyróżnienie księcia Żylińskiego

Uznając za medialnie niecodzienne wystąpienie księcia Jana Żylińskiego w obronie Polaków na Wyspach Brytyjskich, Naczelna Komenda Polskich Drużyn Strzeleckich, organizacji patriotycznej o ponad 100 letniej tradycji uznała, że Książe godzien jest szczególnego wyróżnienia i uhonorowania. W dniu 14-04-2015 r. Kapituła Awansowa PDS i zawnioskowała że książę Jan Żyliński zasługuje na najwyższe wyróżnienie, gdyż jego rycerska […]

Donos Rusickiego na PDS

Załączona dokumentacja: Donos Rusieckiego na PDS (plik w formacie PDF) Uniewinnienie ppłk ds.Jerzego B (plik w formacie PDF)   Komentarz: materiał przysłany na redakcyjną pocztę za co serdecznie dziękujemy. Sprawa dotyczy noszenia mundurów. Zawodowi żołnierze mogą nosić mundur jedynie na służbie (dlatego mundurów Wojska Polskiego na ulicach miast nie widać właściwie wcale). Czyżby była to […]