Gratulacje dla Prezydenta Andrzeja Dudy

Stronnictwo Pracy ZARZĄD GŁÓWNY ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa tel. 608 868 865, 601 361 962 www.stronnictwopracy.org.pl www.pdskomendanaczelna.pl Komenda Naczelna PDS Warszawa 601361962                                                                                    Warszawa 16 lipca 2020 r. Szanowny Pan Prezydent Andrzej S. Duda LIST GRATULACYJNY       Zarząd Główny STRONNICTWA PRACY(zał. 1937r.)  i Komenda Naczelna POLSKICH DRUŻYN STRZELECKICH (zał. 1911 r.) wyrażają […]

Zarządzenia Komendanta Naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich Nr 1/PDS z dnia 27.10.2020r.

Strzelcy i Drużynnicy, Dowódcy Brygad, Samodzielnych Batalionów i Samodzielnych Kompanii. Zgodnie z obowiązującym Nas „Statutem…” członkowie Polskich Drużyn Strzeleckich są patriotami,  praktykującymi katolikami i ludźmi o szczególnej wrażliwości społecznej. Nasza wrażliwość społeczna przyczynia się do zaangażowania w życie społeczne nie tylko w naszych miejscowościach, ale i w całym Państwie Polskim. Zarządzenia Komendanta Naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich […]

Odezwa Komendanta Naczelnego

ODEZWA KOMENDANTA NACZELNEGO PDS w dniu UROCZYSTOŚCI 100 – LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ zwanej „CUDEM NAD WISŁĄ”   Odezwa Komendanta Naczelnego

“TOTALNA OBRONA NARODOWA” Obronna Doktryna Wojenna

Bezpieczeństwo militarne Polski jest jednym z najważniejszych elementów egzystencji narodu, dlatego pierwszorzędnym obowiązkiem władzy w Polsce, jest przede wszystkim zabezpieczenie takiego bezpieczeństwa. Najważniejszy jest Naród, czyli ludność utożsamiająca się z Państwem Polskim, o bezpieczeństwo tej ludności należy najbardziej zadbać […] – czytaj całość.

Pierwszy w Polsce pomnik Polskich Drużyn Strzeleckich

W miesięczniku “SPADOCHRONIARZ” (Magazyn Spadochroniarzy Polskich) Nr 94-95 (2-2019) ukazał się artykuł mjr ds. Czesława Gruszczyńskiego, Dowódcy III Batalionu Specjalnego z Kielc, wchodzącego w skład Brygady Południowej Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS), której dowódcą jest gen. dyw ds. Kurek Andrzej o odsłonięciu pierwszego w Polsce pomnika poświęconego poległym o wolność Ojczyzny żołnierzom i oficerom wywodzącym się […]

Opinia o stanie bezpieczeństwa Państwa Polskiego za 2018r.

VIRITIM

VIRITIM – pełna nazwa Stowarzyszenie Patriotyczne VIRITIM, organizacja antykomunistyczna tworzona w latach 1981-1989 przez oficerów Ludowego Wojska Polskiego i działająca jako Stowarzyszenie do 1994 roku. Członkami Stowarzyszenia było około 230 czynnych oficerów Ludowego Wojska Polskiego (LWP). Przed 1989 rokiem, członkowie VIRITIM forsowali zmiany w dotychczasowej, pochodzącej z ZSRR, doktrynie obronnej Polski tak, by jak najlepiej zabezpieczała […]

Estońskie wojsko w Warszawie. Podpisanie umowy z Samoobroną Kaitselit

W dniu 26 kwietnia 2017 r. na zaproszenie Komendy Naczelnej Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS) do Warszawy przybyli z rewizytą rezerwiści wojskowi armii estońskiej: Podpułkownik Arnold JUHANS i Podchorąży Albert TAMME. Pan Pułkownik Juhans jest byłym Dowódcą Okręgu, a Podchorąży Tamme jest członkiem „Kaitselit”, czyli estońskiej zbrojnej samoobrony, coś w rodzaju odpowiednika naszej Obrony Cywilnej. W […]

Wizyta w Estonii. Gdzie Rzym, gdzie Krym?

Co ma wspólnego Polska z Estonią? (Gdzie Krym, a gdzie Rzym?) W dniach 19–21 listopada 2016 r. na zaproszenie Dowództwa jednego z okręgów wojskowych Armii Estońskiej, to jest, Okręgu w Haapsalu, przedstawiciele z Polski  wzięli udział w uroczystości święta wojskowego tamtejszego okręgu. Zaproszeni zostali przedstawiciele Ligi Obrony Kraju z Warszawy i 6-ciu wytypowanych delegatów Naczelnej Komendy […]

Zarządzenie Komendanta Naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich na dzień 22 lutego 2015 r.

Komenda Naczelna Polskich Drużyn Strzeleckich w Warszawie, w związku zagrożeniami narastającej atmosfery wojennej u granic Polski oraz z okazji rocznicy 152 lecia wybuchu Powstania Styczniowego zarządza sprawdzian bojowy Polskich Drużyn Strzeleckich w formie zawodów strzeleckie o Puchar Komendanta PDS w dniu 22 lutego / niedziela/2015 r. na strzelnicy ZKS Warszawa ul. Marymoncka 42. Godz. 12-30 […]